Imotion symposium

Op de dag voor de Emotiondag, 30 juni 2017, vindt een symposium plaats over zelfrijdende auto’s.
Wat zijn de ervaringen in het land op de proeflocaties? (Bijvoorbeeld de shuttlebus op de Wester Es in Appelscha) Hoever zijn universiteiten en bedrijven met de techniek? Zijn er al concrete plannen om de zelfrijdende auto’s in te zetten? Wat wil de overheid? En is het wel veilig?