Sanne Hodzelmans is benoemd tot projectmanager namens Duurzaam Ooststellingwerf. De projectmanager werkt onder verantwoordelijkheid van het DO!-bestuur.
Samen met de Doe raad,  EnergiecoöperatieOoststellingwerf en de gemeente Ooststellingwerf wordt een aktieprogramma uitgerold waardoor ondernemers, inwoners, onderwijsinstellingen en gemeente samen duurzamer aan de slag gaan in de gemeente Oosterwolde.  Concrete resultaten met oog voor people, planet en profit staan centraal.
Als eerste komt er een energieloket. Daarnaast gaat DO! Samen met  inwoners en ondernemers het energiespel spelen. Hoe kunnen we samen verduurzamen, waar willen we zonne energie, windmolens en andere energie opwekkers? Hoe kunnen we samen verduurzamen met het opslaan van energie? Wat kunnen we lokaal met het delen van auto’s en spullen? Hoe kunnen we onze reststromen hergebruiken? Dit gaan we in Ooststellingwerf vervolgens  proberen te verwezenlijken. De voorbereiding van de concrete plannen start met meten is weten.  Wat hebben we lokaal wanneer en in welke mate nodig? Welke reststromen en materialen hebben we wanneer over? Van welke kwaliteit zijn die materialen en reststromen en hoe kunnen we die opnieuw gebruiken en wie wil daar wat voor betalen?
Inwoners, ondernemers, scholen en overheid worden aktief betrokken. Uw ideeën zijn van harte welkom.

U kunt Sanne bereiken via s.hodzelmans@duurzaamooststellingwerf.nl