Onderwerp: Persbericht. Ooststellingwerf  23 september 2018,

Zonnepanelen project Haule op koers.

Afgelopen woensdag was in Haule de informatieavond over het postcoderoosproject(PCR) van de Energie Coöperatie(EC)  De Eendracht. De Eendracht werkt aan de verdere verduurzaming van Ooststellingwerf door het opzetten van zogenoemde postcoderozen. Inwoners krijgen de gelegenheid om duurzame energie op te wekken met zonnepanelen op een centraal dak van bijvoorbeeld een winkelpand of een boerenschuur in de omgeving van hun eigen woning. Als inwoners meedoen en ook nog hun energie afnemen bij EnergieVanOns, dan krijgt de EC daar ook een bijdrage voor. Dat bedrag kan weer lokaal besteed worden aan nieuwe energieprojecten maar ook aan bijvoorbeeld de sportclub.  Voorzitter Onno de Jong: “Wat is nu mooier om samen, lokaal en duurzaam energie op te wekken waardoor er ook geld naar het verenigingsleven in de gemeente Ooststellingwerf gaat?”

Bij deze postcoderoos gaat het om een boerderij in Haule waar ongeveer 200 zonnepanelen geplaatst gaan worden. Iedereen uit de postcodegebieden 8431, 8432, 8433, 8434 en 8435 kan meedoen. Op de informatievond waren geïnteresseerden die zich lieten informeren over de details van het project. Men kan al meedoen met een paneel vanaf € 99,-  per stuk. De eerste panelen zijn ook al “verkocht”. Jan-Roelof van Weperen van de projectgroep PCR van De Eendracht: “Het geeft voldoening en is mooi als je zo’n project voor je dorp mag uitvoeren”.

Elke deelnemer aan dit project kan de energiebelasting terugkrijgen op elke opgewekte kWh maar nooit meer dan men thuis maximaal aan Kwh verbruikt. Het project is interessant voor bewoners van een huur- of historische woning of als je zelf geen panelen op je dak wilt of kunt hebben. Maar ook voor bewoners die al zonnepanelen hebben maar meer zijn gaan gebruiken dan ze opwekken, door de installatie van bijvoorbeeld een warmtepomp.

Heeft u belangstelling voor de afname van een of meer zonnepanelen, stuur dan een mail aan info@eendracht-ooststellingwerf.nl

De Energiecoöperatie de Eendracht Ooststellingwerf is dé energiecoöperatie voor Ooststellingwerf. Het doel van de coöperatie is om zoveel mogelijk duurzame energie, lokaal op te wekken; door leden of samen in de coöperatie. We geven voorlichting en adviezen en we functioneren als wederverkoper van echte groene energie. Wij hebben een aantrekkelijk contract afgesloten met de nieuwe duurzame energiemaatschappij EnergieVanOns. Dit is ook een coöperatieve energieleverancier opgericht om de duurzame wensen en projecten van lokale initiatieven in het Noorden te ondersteunen en te versnellen. Op die manier kunnen we de overgang naar een duurzamere en groenere samenleving voor alle inwoners van Noord-Nederland mogelijk maken De Energiecoöperatie de Eendracht ontvangt vervolgens per klant van deze energiemaatschappij jaarlijks een financiële bijdrage. Zo krijgen we middelen om te investeren in lokale duurzame projecten én het verenigingsleven.

Noot voor de redactie: Meer informatie is te verkrijgen bij Onno de Jong op telefoonnummer 06 53 33 79 64.