Over Bouwbedrijf Buiteveld

Bouwbedrijf Buiteveld is actief in diverse segmenten van de bouw. Zo leveren wij een breed dienstenpakket van renovatie en restauratie tot nieuwbouw. Dit doen wij in de vrijesectorwoningen, utiliteitssector, scholen, zorgcentra, zorgboerderijen, kantoren en bedrijfshallen. Ons eindproduct komt voort uit het proces “Hoe gaan we bouwen”. Dit gaat in nauw overleg met onze partners. Wij willen bouwen vanuit een sociale-, innovatieve- en duurzame gedachten om zo een leefbare samenleving te creëren.

Duurzaamheid

Wij zijn betrokken bij onze mensen, klanten, leveranciers en onze gemeente. Daarbij is maatschappelijk verantwoord ondernemen is een belangrijk uitgangspunt. Wij passen zoveel mogelijke duurzame bouwproducten toe, zoals Greenworks. Dit zijn duurzame bouwoplossingen.

Bouwbedrijf Buiteveld BV en duurzaamheid / DO!

Wij willen ons aansluiten bij duurzame initiatieven van de gemeente. Verder willen wij het bewustzijn van duurzaamheid bevorderen bij bedrijven en de bevolking. Zo zijn wij silverpartner van Cleantech Fryslan, een organisatie voor innovatie en versnelling van toepassen van schone technologie binnen de sector. Als lid DTBW- woningbouwgroep hebben wij ons als doel gesteld om met minder materialen en efficiëntere technieken betaalbare woningen te realiseren.

Samen met stichting DO! willen wij een platform vormen waar mensen terecht kunnen met vragen over duurzame leefbaarheid in Ooststellingwerf. Wij willen een bredere kijk bieden op duurzaamheid. Verder hebben wij een werkgroep opgezet die zich bezighoudt met de duurzaamheid in de gemeente. Ook willen wij duurzame en energiebsparende bouwproducten onder de aandacht brengen bij bedrijven en inwoners.

Toekomst

Wij vinden dat de begrippen duurzaamheid en milieubewust bouwen een steeds grotere impact in het dagelijks leven en bedrijfsprocessen moeten krijgen. Wij willen de consument en de producent bewust maken van de noodzaak om te blijven innoveren voor een groene toekomst. Duurzaamheid een standaard in de toekomst. Hiervoor zetten wij ons in!