Over Bruunshoge VOF

Bruunshoge is van oorsprong een melkveehoudbedrijf. Wij zorgen met onze 200 melkkoeien en 150 jongvee voor bijna 2 miljoen dagverse melk per jaar. We zijn innovatief en zijn op weg om een Smart Dairy Farming te worden.

Duurzaamheid

Wij zijn bijna volledig energieneutraal in de productie van melk. Daarnaast wekken wij biogas op door mestvergisting. Dit wordt omgezet in elektriciteit voor ruim 500 huishoudens in de gemeente.

Gorter en Stichting DO!

Wij zetten ons in om de komende decennia energiekringlopen te sluiten en een duurzame(re) toekomst te bewerkstellingen.  Op dit moment werken wij aan een Quickscan, waar de haalbaarheid van grootschalige mestverwerking wordt onderzocht. Dit is een belangrijke stap naar regionale-, fossielvrije-, energieproductie en een energie neutrale landbouw.

Kees Gorter is penningmeester van de Stichting DO!.

Gorter en de toekomst

Wij vinden dat het woord duurzaamheid zo vanzelfsprekend moet worden dat het niet meer in de Dikke van Dale voorkomt. Dit willen we doen door bewuste stappen te zetten en duurzaamheid breed uit te dragen.