Mest Vergisting levert elektriciteit 

Dit bedrijf produceert energie uit mest. Zo wekken zij een alternatieve energie op uit biomassa. De missie van het bedrijf is het duurzaam renderen van de agrarische sector.

Wat is een biogas / mest verwaardingsinstallatie?

 

• In een biogasinstallatie wordt biomassa door bacteriën vergist

• De bacteriën zetten de organische stof om in biogas

• Biogas bestaat hoofdzakelijk uit methaan (CH4) en koolstofdioxide(CO2)

• Het biogas wordt door een Warmte Kracht Koppeling (WKK) omgezet in

duurzame elektriciteit en warmte.

• Met de warmte wordt het digistaat (mest navergisting)gepasteuriseerd

• Daarna wordt het digistaat gescheiden (Dekanter) in  dik en dun

• Het dikke deel is fosfaat rijk en mag worden geexporteerd

• Het dunne deel bevat hoogwaardige minerale stikstof een is goede grasland bemester

• In de nabije toekomst hopen we deze producten te kunnen bewerken en inzetten als groene kunstmest