Over Stellingwerf College

Het Stellingwerf College biedt onderwijs van vmbo t/m verrijkt vwo en wil kansrijk zijn met meer dan gemiddelde mogelijkheden voor leerlingen.

Duurzaamheid

We maken ons onderwijs eigentijdser door oog te hebben voor technologische en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen. Door thema’s als duurzaamheid, cradle to cradle en bio-based economy aan te bieden proberen we de jeugd bewuster op te leiden voor een betere toekomst. Het thema ‘duurzaamheid’ maakt dat ze bewuster met hun omgeving weten om te gaan. 

Stellingwerf College en stichting DO

Tijdens het vak O&O (onderzoeken en ontwerpen) bouwen leerlingen zelf een Solarboot waarmee energieneutraal deelgenomen kan worden aan een spannende solarboot race.

Ook nemen leerlingen deel aan de Wereldwaterdag waar aandacht wordt gevraagd voor schoon drinkwater of ontwerpen leerlingen een nieuwe, gezonde snack die moet bestaan uit duurzaam geproduceerde streekproducten.

‘De relatie met Duurzaam Ooststellingwerf is voor de school vanzelfsprekend’, aldus Hennie Broers, directeur-bestuurder van de school. Zij maakt deel uit van de Doe-raad van stichting DO.

Het Stellingwerf College en de toekomst

Het onderwijs van de toekomst gaat vrijwel zeker veranderen, met thema’s als natuur & technologie, mens & maatschappij en taal & cultuur. De leerstof wordt over de grenzen van de vakken heen aangeboden vanuit het idee: ´Als je weet waarvoor je leert, ben je ook gemotiveerder om te leren´.