Over Kort

Kort is een bedrijf in personenvervoer. Wij vervoeren voornamelijk kwetsbare mensen, of mensen die beperkt zijn in hun mobiliteit. Wij verzorgen WMO- , zittend zieken-, dagbestedings- en leerlingenvervoer.

Duurzaamheid

De mensen staan bij ons centraal. Wij richten ons op duurzame relaties waar de klant en medewerkers centraal staan. Zo onderscheiden wij ons in een sterk prijs-georiënteerde markt.

Kort en Stichting DO!

Voor het bestaan van DO! hebben wij deelgenomen aan het Koploperproject. Door dit project zijn wij ons bewust geworden dat wij moeten investeren in duurzaamheid. Wij zijn als bedrijf betrokken bij de pilot voor zelfrijdend elektrisch vervoer, een vulpunt van biogas als alternatieve brandstof dat wij op ons eigen wagenpark willen toepassen. Verder zijn wij een project gestart in samenwerking met OWO, gemeenten en zorgpartijen om slimmer gebruik te maken van beschikbare mobiliteitscapaciteit. Ons doel is om met minder kosten, minder belasting voor het milieu iedereen beter te voorzien in vervoersbehoefte.

Ale Kort is nu de secretaris van Stichting DO!.

Kort en de toekomst

Wij staan voor niet meer fossiele brandstoffen te gebruiken dan dat de aarde ons te bieden heeft. Wij willen bevorderen dat zowel als micro- als op macroniveau met vertrouwen en respect met elkaar omgaan..